Třídy kvality modřín

Standardní kvalita dodaných modřínových hoblovaných produktů je posuzována dle třídění kvality A a B na základě normy pro třídění hoblovaných profilů z jehličnatého dřeva ČSN EN 14519 :

 

Suky

Kvalita A – Dovolují se: – černé tužkové suky do 5 mm, pokud nejsou ve skupinách – zdravé srostlé suky do 10% šířky + 35 mm: – částečně srostlé, černě ohraničené suky a nesrostlé suky (ne vypadavé) – do 10% šířky +10 mm – sukové zátky ze stejné dřeviny, maximální průměr 25 mm Nedovolují se: – částečně srostlé křídlové suky – vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky

Kvalita B – Dovolují se: – černé tužkové suky do 5 mm: – zdravé srostlé suky do 10% šířky +50 mm: – pevně srostlé křídlové suky do 10% šířky +50 mm – částečně srostlé, černě ohraničené suky a nesrostlé suky do 10% šířky +50 mm – ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm – sukové zátky ze stejné dřeviny

 

Vytrhaná vlákna (opracováním poškozená místa)

Kvalita A – Dovoluje se: – u suků: do 20% plochy suku: – jinde: do 20% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)

Kvalita B – Dovoluje se: – u suků: do 40% plochy suků: – jinde: do 40% maximální přípustné plochy suku (jedno místo na metr)

 

Tlakové zakřivení (křemenčitost)

Kvalita A i B – Dovolují se: za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj

 

Smolníky

Kvalita A – Dovolují se: – ojediněle do velikosti 2 mm x 25 mm – jeden smolník do velikosti 3 x 40 mm na každý 1,5 m délky

Kvalita B – Dovolují se: – do velikosti 2 mm x 25 mm – tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm, na každý 1 m délky.

 

Trhliny

Kvalita A – Dovolují se: – vlasové trhliny (stěží patrné): – čelní trhliny ne delší než šířka prkna čelní trhliny: – u palubek s perem a drážkou na čelech: ojedinělé, ne delší ne ½ šířky prkna Nedovolují se: – pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních trhlin – trhliny pronikající z líce na bok: – odlupčivé trhliny – trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky

Kvalita B – Dovolují se: – boční trhliny (max. 1 mm široké) do 300 mm délky: – čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle přípustné u palubek s profilovanými čely Nedovolují se: – odlupčivé trhliny

 

Dřeň

Kvalita A – Dovoluje se: na 1/3 délky, ne širší než 5 mm

Kvalita B – Dovoluje se

 

Obliny

Kvalita A – Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka

Kvalita B – Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka oslabena na ¾ délky

 

Zárosty

Kvalita A –Dovolují se: ojedinělé do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné plochy v mm2

Kvalita B – Dovolují se: ojediněle Tam, kde jsou uvedeny požadavky ve vztahu k šířce, se rozumí šířka líce (krycí šířka)

 

Křídlové suky nesmí tvořit více než polovinu tloušťky palubky. Nejvíce 5% z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy.

 

Prvky, které nesplňují požadavky třídy B, musí splnit (alespoň) základní požadavky pro použití jako hoblovaný profil.

 

Montáž v interiéru – před montáží je bezpodmínečně nutné dosáhnout rovnovážné vlhkosti – zpravidla dostatečně dlouhou aklimatizací (minimálně 2-3 týdny) v prostředí konečného užití.